Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Projecten > Sprinkler installatie

Sprinkler installatie

Bouw en utiliteitsbouw

Leiding inspectie:

Als onderdeel van het beheer en onderhoud van brandblussystemen en sprinklerinstallaties is inwendige leidinginspectie opgenomen in het technisch bulletin 80 (TB80). Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden uiterlijk in het jaar dat de installatie 15 jaar wordt.

Tijdens deze inspectie wordt de leiding gecontroleerd op de aanwezigheid van vervuiling en/of corrosie die de werking van de installatie kan bedreigen. Zware vervuiling en corrosiedeeltjes kunnen de sprinkler koppen en leidingen blokkeren waardoor deze hun functie verliezen. Ook kan corrosievorming uiteindelijk lekkages van het systeem veroorzaken.

Tijdens de inspectie van dit droge blussysteem is naar voren gekomen dat deze niet is gedraineerd na een druktest. Hierdoor heeft de leiding vol gestaan met (zuurstofrijk) water en is de leiding gaan corroderen. Over de gehele lengte hebben we corrosievorming vastgesteld.

Op basis van de inspectie is een plan van aanpak opgesteld. De leiding is gereinigd en middels UT metingen is de resterende wanddikte bepaald. Deze was nog binnen de marges en het systeem kon weer met vertrouwen in gebruik genomen worden.

INSPECTIE GEGEVENS:

  • Branche: Bouw en utiliteitsbouw
  • Apparatuur: Duwcamera systeem
  • Reden van inspectie: Periodieke inwendige controle (TB80)
  • Installatie: Brandblussysteem / sprinklerinstallatie
  • Diameter: DN100 / DN150
  • Lengte: ca. 35 meter
  • Materiaal: Staal
Onze opdrachtgevers