Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Sprinkler inspectie

Sprinkler inspectie

Heeft u een sprinklerinstallatie in uw gebouw of op uw (fabrieks)locatie, dan wilt u er zeker van zijn dat deze goed kan functioneren. Om dat vast te stellen, voeren wij een inwendig leiding onderzoek uit waarin we kijken naar de aanwezigheid van vervuiling en/of corrosie. Uitsluitend voor bedrijven en verzekeraars.

Hierdoor zouden de leidingen geblokkeerd kunnen worden, waardoor de functie van de installatie in gevaar komt. Ook wordt gekeken of eventuele corrosie lekkages van de installatie kan veroorzaken. Dit door afname van de wanddikte.

Wij voeren dit onderzoek uit met behulp van endoscopen en duw camera’s. Op deze wijze kan zonder grote impact op uw systeem een zeer groot gedeelte van de installatie onderzocht worden. Dit geeft een representatief beeld van de algemene staat van uw sprinkler installatie.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Visuele inspectie van uw sprinklerinstallatie

Uw sprinklerinstallatie dient inwendig geïnspecteerd te worden in het jaar dat deze 15 jaar oud is en in principe moet elke sectie van de installatie daarbij onderzocht worden. Visueel onderzoek met behulp van camera apparatuur, ook wel remote visual inspection (RVI) genoemd, is de ideale manier om deze inspectie snel en kostenbesparend door te voeren.

Visuele inspectie conform Technisch Bulletin 80 (TB80)

In de richtlijn, zoals opgesteld in het TB80, staat dat het inwendige onderzoek van de sprinklerinstallatie minimaal de volgende onderdelen dient te omvatten:

  • De alarmklep en/of terugslagklep
  • Een hoofdleiding
  • Een verdeelleiding
  • Een doodlopend leidingdeel
  • Vijf sprinklerkoppen

Om een deugdelijk onderzoek uit te kunnen voeren, inspecteren wij ten minste 20 meter van de leidingen in de sectie van de installatie. De te inspecteren gedeelten worden op basis van bovenstaande richtlijnen uitgekozen en vertegenwoordigen een representatief beeld van de totale installatie

Rapportage

INSPECTRON legt de bevindingen uit het onderzoek vast in een rapportage waarin de gesteldheid van de installatie uitvoerig besproken wordt. In deze rapportage worden diverse tijdens de inspectie gemaakte foto’s opgenomen. Onze inspecteurs geven in de conclusie duidelijk aan wat de staat van de leidingen is en welke afwijkingen / bijzonderheden zijn waargenomen. Op basis van deze gegevens worden corrigerende maatregelen aanbevolen om de functionaliteit van de sprinklerinstallatie te bevorderen. Deze aanbevelingen kunnen in een plan van aanpak verwerkt worden om herstel van de installatie uit te laten voeren.

Referentie TB80 richtlijn

Onze opdrachtgevers