Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Sprinkler inspectie

Sprinkler inspectie

Als u een sprinklerinstallatie in uw gebouw of op uw (fabrieks)locatie heeft, wilt u er zeker van zijn dat deze optimaal functioneert. Daarom bieden wij professionele sprinkler inspectie aan om de staat van uw systeem te waarborgen. Met ons inwendig leiding onderzoek controleren we grondig op vervuiling en corrosie, wat essentieel is voor een betrouwbare werking van de installatie. Dit onderzoek is specifiek gericht op bedrijven en verzekeraars, die de veiligheid van hun installatie willen waarborgen.

Door deze inspectie voorkomen we dat leidingen geblokkeerd raken, wat de functionaliteit van de installatie in gevaar kan brengen. We kijken ook naar mogelijke corrosie die lekkages kan veroorzaken door afname van de wanddikte. Onze methode omvat het gebruik van endoscopen en duw camera's, waarmee we zonder grote verstoring van uw systeem een uitgebreid deel van de installatie kunnen onderzoeken. Dit biedt een representatief beeld van de algemene staat van uw sprinkler installatie.


Wij voeren dit onderzoek uit met behulp van endoscopen en duw camera’s. Op deze wijze kan zonder grote impact op uw systeem een zeer groot gedeelte van de installatie onderzocht worden. Dit geeft een representatief beeld van de algemene staat van uw sprinkler installatie.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Visuele inspectie van uw sprinklerinstallatie

Uw sprinklerinstallatie dient inwendig geïnspecteerd te worden in het jaar dat deze 15 jaar oud is en in principe moet elke sectie van de installatie daarbij onderzocht worden. Een grondige inspectie van uw sprinklerinstallatie is van cruciaal belang om de integriteit en functionaliteit ervan te waarborgen. Visueel onderzoek met behulp van camera apparatuur, ook wel remote visual inspection (RVI) genoemd, is de ideale manier om deze inspectie snel en kostenbesparend door te voeren. Door regelmatige inspectie van uw sprinklerinstallatie kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt, waardoor de veiligheid van uw gebouw en de mensen die erin werken gegarandeerd blijft. Maak vandaag nog een afspraak voor een inspectie van uw sprinklerinstallatie en voorkom onnodige risico's.

Visuele inspectie conform Technisch Bulletin 80 (TB80)

In overeenstemming met het Technisch Bulletin 80 (TB80), is het van essentieel belang dat het inwendige onderzoek van de sprinklerinstallatie voldoet aan strikte richtlijnen. Het TB80 schrijft voor dat het onderzoek minimaal de volgende onderdelen moet omvatten:

  • De alarmklep en/of terugslagklep
  • Een hoofdleiding
  • Een verdeelleiding
  • Een doodlopend leidingdeel
  • Vijf sprinklerkoppen

Om te zorgen voor een grondig onderzoek dat aan de eisen van het TB80 voldoet, inspecteren wij ten minste 20 meter van de leidingen in elke sectie van de installatie. De te inspecteren gedeelten worden zorgvuldig geselecteerd op basis van de richtlijnen van het Technisch Bulletin 80, waardoor ze een representatief beeld geven van de algehele staat van de installatie.

Rapportage

INSPECTRON legt de bevindingen uit het onderzoek vast in een rapportage waarin de gesteldheid van de installatie uitvoerig besproken wordt. In deze rapportage worden diverse tijdens de inspectie gemaakte foto’s opgenomen. Onze inspecteurs geven in de conclusie duidelijk aan wat de staat van de leidingen is en welke afwijkingen / bijzonderheden zijn waargenomen. Op basis van deze gegevens worden corrigerende maatregelen aanbevolen om de functionaliteit van de sprinklerinstallatie te bevorderen. Deze aanbevelingen kunnen in een plan van aanpak verwerkt worden om herstel van de installatie uit te laten voeren.

Referentie TB80 richtlijn

Onze opdrachtgevers