Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Spouwmuur- / kruipruimte inspectie

Spouwmuur- / kruipruimte inspectie

“Water stroomt waar het niet gaan kan”. Het kan zomaar gebeuren dat op de muur een grote vochtplek ontstaat. Dit komt dikwijls door een spouwanker dat toch op een verkeerde manier contact met het buitenspouwblad maakt, waardoor er water in de constructie komt. Omdat dit water overal vandaan kan komen is het lastig de constructiefout op te sporen. Een inspectie met endoscopen / borescopen kan zonder grote sloopwerkzaamheden voor meer duidelijkheid zorgen. Uitsluitend voor bedrijven en verzekeraars.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Oorzaken van lekkage

Veel voorkomende oorzaken van gevel lekkage in de spouwmuur zijn:

  • Foutief geplaatste spouwankers
  • Spouwvervuiling zoals valspecie, hout en bouwafval
  • Verkeerd geplaatst isolatiemateriaal
  • Lekkage bij gevelopeningen zoals kozijnen
  • Gebreken in waterkeringen zoals spouwlood of waterkerende folie
  • Koudebruggen met vochtoverlast (condens) door binnenklimaat.

Lekkage in de gevel geeft vochtoverlast met schade. Ook leidt het vaak tot lagere isolatiewaarde. Minder isolatiewaarde veroorzaakt hogere stookkosten.

Niet Destructief Onderzoek (NDO/NDT)

De inzet van Niet Destructief Onderzoek (NDO/NDT) is in dit geval de meest ideale oplossing. Wij kunnen met behulp van een endoscoop in uw spouwmuur kijken. Door het aanbrengen van kleine gaatjes in de voegen verschaffen wij ons toegang tot de spouw, zonder dat er grote en dure herstelwerkzaamheden aan de muur hoeven te worden gedaan na de inspectie.

Ook is het mogelijk de gevel te controleren middels warmtebeeldcamera’s. Hiermee kunnen koudebruggen en warmtebruggen in beeld worden gebracht. Deze techniek werkt het beste in de winter als het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten het grootst is.

Kruipruimtes

Door middel van dezelfde techniek kunnen wij ook in niet-toegankelijke kruipruimtes op zoek naar lekkage, gebreken aan de constructie of de fysieke staat van eventuele leidingen en kanalen die in de kruipruimte liggen, en deze in beeld brengen. Ook kunnen we, bij op zand gestorte keldervloeren, constateren of de onderliggende zandlaag niet is verzakt of verschoven. Door de gehanteerde methode blijft ook hier de schade beperkt en is gemakkelijk te repareren.

Wilt u direct een vrijblijvend advies over spouwmuur- / kruipruimte inspectie?

Direct contact opnemen

Onze opdrachtgevers