Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Lasinspectie

Visuele lasinspectie

De goede werking van een procesinstallatie valt of staat met de kwaliteit van het laswerk in het leidingsysteem. Al ziet de lasnaad er van de buitenkant nog zo goed uit, het is van groot belang dat de verbinding goed is doorgelast en voldoet aan de daarvoor geldende normen. Uitsluitend voor bedrijven en verzekeraars.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Slechte lassen in RVS leidingen verhogen de kans op lekkages en zorgen dat de leidingen niet volledig kunnen worden gereinigd waardoor vuil en (micro)organismen kunnen achterblijven. 

Las afwijkingen opsporen

Met een visuele lascontrole met speciale camera-apparatuur, ook bekend als RVI (Remote Visual Inspection), kunnen wij voor u de lassen beoordelen aan de hand van de geldende richtlijnen en specificaties. Wij brengen de inwendige gesteldheid van het laswerk in uw installatie in beeld en beoordelen onder andere op onderstaande afwijkingen:

  • Is de las volledig doorgelast
  • Is de mate van verkleuring binnen specificatie
  • Is de lasnaad concaaf of confex
  • Kortom, voldoet de lasnaad aan de gestelde specificaties

Rapportage van lasinspectie

De inspectie wordt vastgelegd op foto en/of video. Deze beelden worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. Dit geeft u belangrijke informatie en documentatie van uw installatie, waardoor de veiligheid, hygiëne en functionaliteit kunnen worden gewaarborgd. Het gebruik van visuele camerasystemen, binnen de industrie bekend als VT (Visual Testing), is een van de meest ideale inspectiemethoden om de kwaliteit van de lassen te kunnen beoordelen.

Voor elke industrie

Elke tak van industrie ondervindt voordelen bij een goede visuele lasinspectie. Met name de (dier-)voedingsindustrie en de farmaceutische industrie vanwege hygiëne en kwaliteitseisen, maar ook in de (petro-)chemische industrie speelt lasinspectie een grote rol bij de kwaliteitscontrole van elke installatie.

Gekwalificeerde lasinspectie

Onze gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs (VT2 en/of VT-w2) voeren lasinspecties uit volgens de door de opdrachtgever opgegeven las specificaties of de in de branche geldende normen. Het uitvoeren van een volledige of steekproefsgewijze las validatie biedt zekerheid voor de toekomst. Alle lasinspecties worden uitgevoerd conform NEN en ISO 9712.

Wilt u direct een vrijblijvend advies over lasinspectie?

Direct contact opnemen

Onze opdrachtgevers