Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Wanddiktemeting

Wanddiktemeting

Corrosie, erosie en andere vormen van slijtage in leidingen, tanks, silo’s of andere installaties geven een verhoogd risico op lekkage of zelfs erger. Het is van cruciaal belang voor bedrijven en verzekeraars om proactieve maatregelen te nemen om dergelijke risico's te minimaliseren. Met een nauwkeurige wanddiktemeting kunt u direct de conditie van het materiaal vaststellen, waardoor potentiële problemen tijdig kunnen worden geïdentificeerd en voorkomen.

Onze gespecialiseerde wanddiktemetingsservices bieden bedrijven en verzekeraars de mogelijkheid om een grondige evaluatie van de structurele integriteit van leidingen, tanks en silo's uit te voeren. Door regelmatige metingen kunnen zij de evolutie van de wanddikte monitoren en gerichte onderhoudsstrategieën implementeren. Hierdoor wordt niet alleen de levensduur van de installaties verlengd, maar worden ook onverwachte uitvaltijd en kostbare reparaties geminimaliseerd. Interesse in een wanddiktemeting? Neem direct contact met ons op.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Ultrasoon wanddiktemeting

INSPECTRON voert Ultrasoon Wanddiktemetingen uit met een zogenaamde transducer. Een transducer maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven die tegen de installatie of het kunstwerk worden aangehouden. Op basis van de snelheid waarmee de geluidsgolf terug kaatst, kan de dikte van het materiaal worden gemeten. De ultrasone wanddiktemetingen van INSPECTRON zijn uiterst geschikt voor materialen met een dikte variërend tussen de 2,54 en 25,4 millimeter. Onze expertise stelt ons zelfs in staat om nauwkeurige metingen uit te voeren op gecoate onderdelen. Deze geavanceerde technologie biedt niet alleen een precieze analyse van de huidige staat van het materiaal, maar maakt ook proactieve maatregelen mogelijk om potentiële problemen te voorkomen. Ultrasoon wanddiktemeting nodig? Neem direct contact met ons op.

Wanddikte meting

De dikte van nieuw materiaal, zoals pijpdelen, is onderworpen aan strikte normen. Ondanks deze normen kan de dikte soms variëren als gevolg van bepaalde toleranties, waardoor het essentieel is om aandacht te besteden aan deze afwijkingen. Om de mogelijke impact van corrosie in de loop der tijd nauwlettend te kunnen volgen, is het verstandig om een wanddikte meting als 0-meting uit te voeren bij nieuwbouw. Deze initiële wanddikte meting is van bijzonder belang, vooral in het kader van Risk-Based-Inspection (RBI). Het biedt een essentieel referentiepunt om de structurele integriteit van het materiaal te bewaken en eventuele afwijkingen in de wanddikte vast te stellen.

Tijdens het gebruik van de installatie kan materiaalafname optreden als gevolg van slijtage, erosie of corrosie. Met regelmatige wanddiktemetingen kunnen deze veranderingen nauwkeurig worden gedocumenteerd en geanalyseerd. Het uitvoeren van periodieke wanddiktemetingen is dan ook een preventieve maatregel om potentiële problemen te identificeren voordat ze zich ontwikkelen tot ernstige structurele kwesties. Hierdoor wordt niet alleen de levensduur van het materiaal verlengd, maar worden ook risico's geminimaliseerd. Kies voor zekerheid en voer wanddikte metingen uit als essentieel onderdeel van uw onderhoudsstrategie.

Camera-inspectie

Wij passen deze techniek toe in combinatie met een camera-inspectie. Als er tijdens een camera-inspectie erosie in een leiding wordt waargenomen, kunnen wij op die plaats een wanddiktemeting uitvoeren. Op deze wijze is exact in kaart te brengen wat de ernst van de slijtage is.

Ons motto is dan ook: “Meten is weten”.

Wilt u direct een vrijblijvend advies over een ultrasoon wanddiktemeting?

Direct contact opnemen

Onze opdrachtgevers