Direct contact? Bel: +31 (0)35 526 75 35

Home > Camera inspecties > Sprinkler inspectie

Sprinkler inspectie

Het doel van een inwendig leiding onderzoek is het vaststellen of de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst correct kan functioneren. Tijdens dit leiding onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van vervuiling en/of corrosie, die de leidingen zouden kunnen blokkeren waardoor de functie van de installatie in gevaar komt. Ook wordt gekeken of eventuele corrosie lekkages van de installatie kan veroorzaken. Dit door afname van de wanddikte.

Wij voeren dit onderzoek uit met behulp van endoscopen en duw camera’s. Op deze wijze kan zonder grote impact op uw systeem een zeer groot gedeelte van de installatie onderzocht worden. Dit geeft een representatief beeld van de algemene staat van uw sprinkler installatie.

Visuele inspectie van uw sprinklerinstallatie

Uw sprinklerinstallatie dient inwendig geïnspecteerd te worden in het jaar dat deze 15 jaar oud is. Dit onderzoek dient op elke sectie van de installatie uitgevoerd te worden (uitzonderingen daargelaten). Zowel installaties die in bedrijf zijn, als ook installaties die langer dan een jaar buiten bedrijf geweest zijn, dienen onderzocht te worden. Visueel onderzoek met behulp van camera apparatuur, ook wel remote visual inspection RVI genoemd, is de ideale manier om deze inspectie snel en kostenbesparend door te voeren.

Visuele inspectie conform Technisch Bulletin 80 (TB80)

In de richtlijn, zoals opgesteld in het TB80, staat dat het inwendige onderzoek van de sprinkler installatie minimaal de volgende onderdelen dient te omvatten:

  • De alarmklep en/of terugslagklep
  • Een hoofdleiding
  • Een verdeelleiding
  • Een doodlopend leidingdeel
  • Vijf sprinkler koppen

Om een deugdelijk onderzoek uit te kunnen voeren, inspecteren wij ten minste 20 meter van de leidingen in de sectie van de installatie. De te inspecteren gedeeltes worden op basis van bovenstaande richtlijnen uitgekozen en vertegenwoordigen een representatief beeld van de totale installatie.

Rapportage

De bevindingen uit het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage waarin de gesteldheid van de installatie uitvoerig besproken wordt. Deze rapportage wordt aangevuld met alle tijdens de inspectie gemaakte foto en video bestanden. In de conclusie wordt duidelijk aangegeven wat de staat van de leidingen is en welke afwijkingen / bijzonderheden waargenomen zijn. Op basis van deze gegevens worden corrigerende maatregelen aanbevolen om de functionaliteit van de installatie te bevorderen. Deze aanbevelingen kunnen in een plan van aanpak verwerkt worden om herstel van de installatie uit te laten voeren.

Referentie TB80 richtlijn

Onze opdrachtgevers