Direct contact? Bel: +31 35 - 5267 535

Home > Camera inspectie > Thermografie

Thermografie

Warmte waar geen warmte zou moeten zijn, kou waar geen koude hoort. Dat is wat wij opsporen met behulp van thermografie. Met onze warmtebeeldcamera’s kunnen we onvolkomenheden in elektrische installaties, koelinstallaties, procesinstallaties, verwarmingsinstallaties of problemen in de isolatie van gebouwen opsporen. Afwijkende temperaturen kunnen immers duiden op defecten, slijtage, verstoppingen of andere onvolkomenheden. Uitsluitend voor bedrijven en verzekeraars.

Direct een medewerker spreken?

035 - 5267 535 

Hoe werkt thermografie?

Alles met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt infrarode straling uit. Een hogere temperatuur geeft een grotere hoeveelheid infraroodstraling. Vaak hebben koude punten hierop een blauwe kleur en warmere punten (de hotspots) een rode tot witte kleur. De hotspots zijn meestal een indicatie van (naderende) problemen, veroorzaakt door blokkades, verbindingen, geleidingen of defecte bedrading. Dankzij thermografie worden op die manier gebreken, gevaren of zwakheden in installaties, panden en constructies zichtbaar.

Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoek kan in verschillende situaties worden ingezet:

 • Installaties:
  De isolatie van pijpleidingen, tank’s en silo’s is belangrijk voor het proces en de kwaliteit van het product. Een slecht werkende isolatie heeft een grote invloed op de werking van de installatie. Inspectie met warmtebeeldcamera’s geeft snel en duidelijk inzicht over de kwaliteit van de isolatie. Een niet naar behoren functionerende installatie is niet alleen nadelig voor de bedrijfsresultaten maar ook voor het milieu.
   
 • Gebouwen:
  Met thermografie kunnen we warmteverlies en/of koudebruggen van gevels of daken van gebouwen opsporen. Doordat de thermografie precies lokaliseert waar het probleem zich voordoet, kan gericht actie ondernomen worden. Deze techniek wordt onder andere veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole.

Vastleggen en rapporteren

Met onze geavanceerde thermografische warmtebeeldcamera’s zijn we in staat om de temperaturen te meten en vast te leggen op beeldmateriaal. De warmtebeelden worden op kantoor met de benodigde computersoftware geanalyseerd en verwerkt in een duidelijk rapport.

Voordelen van thermografie

De thermografische inspectie kent een aantal voordelen:

 • U hoeft voor de inspectie het bedrijfsproces niet te onderbreken
 • Snel en efficiënt
 • Resultaten worden op foto vastgelegd, u heeft direct bewijs in handen
 • Preventie van problemen
 • Niet-destructief onderzoek; er hoeft niets opengebroken te worden
 • Potentieel positief effect op uw stookkosten

Wilt u direct een vrijblijvend advies over thermografie?

Direct contact opnemen

Onze opdrachtgevers